طرح بندی ریسپانسیو

قالب های گرافیک تک دارای ویژگی ریسپانسیو می باشند این ویژگی یاعث می شود که قالب شما با همه ی نسخه های نمایش مانند تبلت ها و موبایل ها در اندازه های متفاوت سازگار باشد .